Rodinné podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných 

Podnikání v okruhu nejbližších má své výhody i rizika a podnikatel musí být připravený na situace, se kterými se v běžném podniku nesetká. Ve specializaci Rodinné podnikání vás zkušení podnikatelé naučí, jak zvládat konfliktní situace, právní aspekty rodinného podnikání i dělbu funkcí. Ovládnete také obecné podnikatelské dovedností, které uplatníte i ve chvíli, kdy se z rodinného podnikatele stanete solitérem.

Co vám dá studium Rodinného podnikání

Znalosti a dovednosti efektivního řízení podniku

Znalosti moderních trendů v managementu

Schopnost používání účinných manažerských technik

Znalosti z oblasti aplikované psychologie

Znalosti psychologických aspektů rodinného podnikání

Znalosti z oblasti práva a organizačního uspořádání

Znalosti specifik investování a financování v rodinných podnicích

Osobnostní rozvoj manažera

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Rodinné podnikání“ je seznámen se všemi podstatnými aspekty řízení podniku. Orientuje se v oblastech zahrnujících jak vnitřní procesy v podniku tak vztahy s relevantním okolím a zájmovými skupinami. Rodinné podnikání je specifickou oblastí, která vyžaduje zvláštní pozornost a vytváří specifické zátěže v oblastech odborných i osobnostních. Proto absolvent disponuje znalostmi z oblasti práva, organizačního uspořádání, ale také investování a psychologie. Získává schopnost vidět chod věcí s daleko větším odstupem, uplatňuje nástroje kritického myšlení. Dokáže pozitivně působit na vztahy uvnitř rodinného podniku a efektivně komunikovat.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023