Rodinné podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných 

Co vám dá studium Rodinného podnikání

Znalosti a dovednosti efektivního řízení podniku

Znalosti moderních trendů v managementu

Schopnost používání účinných manažerských technik

Znalosti z oblasti aplikované psychologie

Znalosti psychologických aspektů rodinného podnikání

Znalosti z oblasti práva a organizačního uspořádání

Znalosti specifik investování a financování v rodinných podnicích

Osobnostní rozvoj manažera

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Rodinné podnikání“ je seznámen se všemi podstatnými aspekty řízení podniku. Orientuje se v oblastech zahrnujících jak vnitřní procesy v podniku tak vztahy s relevantním okolím a zájmovými skupinami. Rodinné podnikání je specifickou oblastí, která vyžaduje zvláštní pozornost a vytváří specifické zátěže v oblastech odborných i osobnostních. Proto absolvent disponuje znalostmi z oblasti práva, organizačního uspořádání, ale také investování a psychologie. Získává schopnost vidět chod věcí s daleko větším odstupem, uplatňuje nástroje kritického myšlení. Dokáže pozitivně působit na vztahy uvnitř rodinného podniku a efektivně komunikovat.

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Director of Postgraduate Studies
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA