Rodinné podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných

Podnikání v okruhu nejbližších má své výhody i rizika a podnikatel musí být připravený na situace, se kterými se v běžném podniku nesetká. Ve specializaci Rodinné podnikání vás zkušení podnikatelé naučí, jak zvládat konfliktní situace, právní aspekty rodinného podnikání i dělbu funkcí. Ovládnete také obecné podnikatelské dovedností, které uplatníte i ve chvíli, kdy se z rodinného podnikatele stanete solitérem.

Co vám dá studium Rodinného podnikání

  • Znalosti a dovednosti efektivního řízení podniku

  • Znalosti moderních trendů v managementu

  • Schopnost používání účinných manažerských technik

  • Znalosti z oblasti aplikované psychologie

  • Znalosti psychologických aspektů rodinného podnikání

  • Znalosti z oblasti práva a organizačního uspořádání

  • Znalosti specifik investování a financování v rodinných podnicích

  • Osobnostní rozvoj manažera

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Rodinné podnikání“ je seznámen se všemi podstatnými aspekty řízení podniku. Orientuje se v oblastech zahrnujících jak vnitřní procesy v podniku tak vztahy s relevantním okolím a zájmovými skupinami. Rodinné podnikání je specifickou oblastí, která vyžaduje zvláštní pozornost a vytváří specifické zátěže v oblastech odborných i osobnostních. Proto absolvent disponuje znalostmi z oblasti práva, organizačního uspořádání, ale také investování a psychologie. Získává schopnost vidět chod věcí s daleko větším odstupem, uplatňuje nástroje kritického myšlení. Dokáže pozitivně působit na vztahy uvnitř rodinného podniku a efektivně komunikovat.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University