Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Co vám dá studium Mezinárodních vztahů a ekonomické diplomacie

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto navazujícího magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu či expertní práci v oblasti manažersko-obchodní činnosti s důrazem na znalost diplomatických postupů a mezinárodních právních zvyklostí v obchodě a v jednání.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Obchodní manažer/​​ka
  • Business development manažer/​​ka
  • Manažer/​​ka exportu

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková