Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Obor diplomacie a mezinárodní komunikace je věnován jednotlivcům, kteří by se chtěli veřejně vystupovat v souladu s uznávanými normami v diplomatické činnosti, vytvořit odpovídající image v diplomatických kontaktech a organizovat zahraniční návštěvy.

Co vám dá studium Mezinárodních vztahů a ekonomické diplomacie

  • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

  • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

  • Rozvoj business potenciálu

  • Znalosti a dovednosti leadershipu

  • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

  • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu či expertní práci v oblasti manažersko-obchodní činnosti s důrazem na znalost diplomatických postupů a mezinárodních právních zvyklostí v obchodě a v jednání.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Obchodní manažer/ka
  • Business development manažer/ka
  • Manažer/ka exportu

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Bc. Vojtěch Rod, DiS.

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

Dobrodružství s cílem NEWTON University