Profil lektora

Ing. Petr Novák, Ph.D.

Lektor manažérskych predmetov, podnikateľ v oblasti finančných služieb

Absolvent a odborný asistent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Mikropodnikatel v oblasti finančních služeb.