Profil lektora

Mgr. lic. Adam Blažej, Ph.D.

Lektor v Centre humanitných vied

Lektor předmětů Psychologie pro manažery, Psychologie sportu, Osobnost manažera a Psychologie zátěže a stresu. V rámci MSc. programu Mentální koučink ve sportu a businessu vyučuje předmět Psychologie sportu a Sociálně-psychologické aspekty koučování.

Kromě toho působí jako odborný asistent na Fakultě sportovních studií MUNI. Realizuje vlastní praxi zaměřenou na mentální koučink a poradenství ve sportu. Zabývá se také přednášením a psaním metodických materiálů pro sportovní federace a svazy, populárně-naučnou formou prostřednictvím sociálních sítí edukuje veřejnost. Za osobní úspěch považuje každý pozitivní feedback od klienta nebo od studenta.