Profil lektora

Ing. Lumír Pektor 

Lektor predmetov manažmentu a MBA, konzultant v oblasti procesného riadenia a simulácií podnikových procesov

Pracoval jako manager kvality ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. V současné době je certifikovaným auditorem managementu kvality a životního prostředí. Dále poskytuje služby v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti managementu kvality, řešení problémů a managmentu rizik.