Profil lektora

JUDr. Katarína Maisnerová

Centrum podnikatelských disciplín a Centrum mezinárodních programů

Absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity (Mgr.) a Právnické fakulty Karlovy univerzity (JUDr.) Držitelka ocenění Právník roku (2014). Vedle práva se pravidelně vzdělává i mimo akademickou obec (například u LCIA) a je certifikovanou canisinstruktorkou pro oblast rozvoje osobnosti. Na NEWTON University působí jako garantka profesního programu LL. M. Právo v podnikání.