LL.M. - Právo v podnikání

Každé podnikání přináší rizika a je dobré se na ně připravit. Získejte právnické znalosti, které vám usnadní důležitá rozhodnutí ve vedení firmy. Během studia rozšíříte své znalosti finančního, obchodního i pracovního práva a předchozí právnické vzdělání k němu nepotřebujete. Naučíte se pracovat s veřejnými zakázkami a osvojíte si schopnosti právního vyjednávání. Po dostudování budete vědět, jak řešit důležité právní situace, se kterými se manažeři na vysokých pozicích setkávají.

Co vám dá studium LL.M.

  • Schopnost zorientovat se ve specifické právní situaci nebo kauze

  • Schopnost navrhnout optimální postup řešení specifické situace

  • Schopnost vyhledávat adekvátní odbornou podporu a vyhodnotit její kvalitu a efektivnost

  • Sebezkušenostní a rozvojový trénink Potential Edging

  • Posílení kompetencí v oblasti práva v podnikatelském prostoru

  • Schopnost spolupracovat s experty v oblasti práva na konkrétních případech

  • Praktickou zkušenost s vlivem, efekty a důsledky limitní a extrémní zátěže

  • Znalosti a dovednosti vyjednávání a mediace

  • Znalosti v oblasti veřejných zakázek

Profil absolventa

Absolvent programu LL.M. “Právo v podnikání” je schopen se zorientovat ve specifické právní situaci, kauze, strukturovat ji, vyhledat adekvátní informační či odbornou podporu a navrhnout optimální postup řešení situace úlohy (vytvořit situační, operační a strategický postup, adekvátní efektivnímu řešení situace). Je schopen vyhledat adekvátní odbornou podporu a rozhodovat se ve smyslu hodnocení její kvality a efektivnosti pro jím řešený konkrétní problém, kauzu, situaci či projekt.

Studijní program je zaměřen na posílení kompetencí v oblasti práva v podnikatelském prostoru. Zaměřuje se do oblastí jako je podnikání, obchod, řízení lidských zdrojů, marketing, tvorba a rozvoj obchodních vztahů apod., a akcentuje právní aspekty těchto oblastí. Ambicí absolventa by nemělo být provozovat vlastní právní praxi. Ambicí by mělo být velmi dobře rozumět právním aspektům a problematice týkající se jeho profesního zaměření či podnikatelské profilace, a být kompetentním partnerem schopným adekvátně spolupracovat s experty v oblasti práva na konkrétních případech, jakož i formulovat zakázku a specifikovat zadání pro spolupráci se specifickými právními a legislativními institucemi.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University