Profil lektora

Ing. Veronika Tóthová, Ph.D.

Lektorka v Centre pre ekonomiku

Na NEWTONu působí v oblasti ekonomických disciplín, kde vyučuje předměty o mikroekonomii a makroekonomii. Velmi si cení přátelské atmosféry, vysoké profesionality a přátelské otevřenosti, které ji prostředí NEWTONu přináší a kde může zároveň kariérně růst.

V minulosti se profilovala v rámci více organizací a společností, kdy její poslední zkušenost před NEWTONem byla Slovak Business Agency v rámci Národního podnikatelského centra, kde byla odbornicí v růstovém programu. Aktuálně se také jako projektová manažerka věnuje sdružení SmartKlaster StartUP HUB. Jako svoje úspěchy hodnotí všechny úspěšně překonané výzvy, které ji v jejím dosavadním profesním životě potkaly. Projekty, na kterých se mimo výuku na NEWTONu podílí, jsou například 1. část analýzy Tržiště Miletičova a další různé analýzy, na nichž spolupracuje s jejími nynějšími kolegy.