Profil lektora

Ing. Jan Boubín

Lektor v Centru ekonomie

Na NU působí jako lektor Centra ekonomických disciplín. Vyučuje zde předměty
Mikroekonomie, Makroekonomie a Finanční trhy. Ve své vědecké práci se aktuálně věnuje otevřeným datům, dále pak efektivitě fiskální a monetární politiky. Na NEWTONu oceňuje inspirativní možnosti a široké možnosti osobnostního i profesního rozvoje.  Jan Boubín působil jako doktorand na Technické Univerzitě v Liberci.