Profil lektora

Ing. František Zjevík, DiS., MSc.

Vyučujúci marketingových predmetov, spoluzakladateľ cestovnej kancelárie Voyages private a.s.

Spoluzakladatel butikové cestovní kanceláře Voyages private a. s. (nynější pracovník), která poskytuje  vybrané služby šité na míru, a to od roku 2005. Vyučuje také na dalších vysokých školách v oblastech základů marketingu, marketingu cestovního ruchu, managementu cestovního ruchu, ekonomiky služeb cestovního ruchu, firemní kultury, marketingové komunikace a výzkumu trhu cestovního ruchu.