Profil lektora

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Vyučujúca a vedúca Centra humanitných vied, expertka na výber, prípravu a rozvoj ľudí v náročnom prostredí

NEWTON University je pro ni místem vzájemné spolupráce mezi studenty a vyučujícím s potenciálem pomoci oběma stranám v osobním i profesním rozvoji. Docentka Eva Ambrozová se zabývá problematikou zvládání stresu a psychické zátěže v náročných podmínkách a situacích. Působila či působí na několika vysokých školách, v redakční radě odborného časopisu a spolupracovala na několika projektech resortu Ministerstva obrany ČR. Jako autorka několika odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na na konferencích v ČR i v zahraničí.