Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka NEWTON University

Anna Plechatá Krausová je politologička a sociologička. Od roku 2020 pôsobí na NEWTON University a od roku 2012 aj na University of Oxford, kde získala titul doktor filozofie, viedla tu svoj výskum a kde taktiež učí.
Jej výskumné záujmy siahajú od protestov, občianskej participácie a demokracie, až po riadenie spoločenských a ekonomických rizík, migráciu a multikulturalizmus v Európe a Latinskej Amerike.
V súčasnej dobe skúma teórie autenticity a leadershipu vo fenoménoch od protestov až po marketing a zameriava sa aj na resilienciu, teda osobnú odolnosť a jej vplyv na rôzne spoločensko-politické javy.

Rada učí a mentoruje študentov, aby im pomohla dosiahnuť ich plný akademický, profesijný i osobný potenciál.

Na NEWTONe stála za rozvojom a akreditáciou programu Global Business and Management, ktorý ponúka študentom plnohodnotné vzdelanie v angličtine. Venuje sa medzinárodnej spolupráci a vyhľadáva zaujímavých a inšpiratívnych zahraničných partnerov, od odborných asociácií až po kooperujúce univerzity. Veľmi sa zaujíma o inovácie a nové možnosti vo výučbe, ako je napríklad aj využitie umelej inteligencie.

Jej súčasným poslaním je prinášať na NEWTON to najlepšie zo vzdelávania v oblasti ekonomiky, manažmentu a spoločenských vied z celého sveta.