Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka NEWTON University

Ako rektorka NEWTON University vedie Dr. Anna Plechata Krausová inštitúciu s víziou založenou na globálnej akademickej odbornosti a praktickom uplatnení znalostí. S doktorátom z Oxfordskej univerzity, kde okrem štúdia aj zastávala rôzne funkcie, zahŕňa jej výskumná odbornosť protestné hnutie, demokraciu, riadenie rizík a multikultúrnu dynamiku so špeciálnym dôrazom na oblasti podnikania a manažmentu. V súčasnosti sa venuje skúmaniu teórií autenticity a vedenia v javoch siahajúcich od protestov po marketing.

Dr. Plechata zohrala kľúčovú úlohu pri integrácii inovatívnych vyučovacích a výskumných metodológií na NEWTON University, s konkrétnym dôrazom na využitie umelej inteligencie a osobného rozvoja k príprave študentov na zložitosť moderného sveta, vrátane praktického zamerania na osobnú odolnosť vo vzdelávacích programoch univerzity. Ako silná zástankyňa rozmanitosti a inkluzivity je odhodlaná rozširovať globálny dosah NEWTON a zlepšovať jej anglické programy. Dr. Plechata sa tiež aktívne zapája do mentorovania so zameraním na podporu akademického, profesionálneho a osobného rastu svojich študentov a kolegov. Jej oddanosť k podporovaniu podnikateľského ducha medzi študentmi je príkladom jej záväzku k vzdelávaniu, ktoré spája teoretické znalosti s aplikáciou v reálnom svete.