Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka NEWTON University

Anna Plechatá Krausová je politoložka a socioložka. Od roku 2020 působí na NEWTONu a od roku 2012 na University of Oxford, kde získala titul doktor filozofie, vedla svůj výzkum a kde také učí. 
Její výzkumné zájmy sahají od protestů, občanské participace a demokracie, až po řízení společenských a ekonomických rizik, migraci a multikulturalismus v Evropě a v Latinské Americe. 
V současné době zkoumá teorie autenticity a leadershipu ve fenoménech od protestů až po marketing a zaměřuje se také na resilienci, tedy osobní odolnost a její vliv na různé společensko-politické jevy.

Ráda učí a mentoruje studenty, aby jim pomohla dosáhnout jejich plného akademického, profesního i osobního potenciálu.

Na NEWTONu stála za rozvojem a akreditací programu Global Business and Management, který nabízí studentům plnohodnotné vzdělání v angličtině. Věnuje se mezinárodní spolupráci a vyhledává zajímavé a inspirativní zahraniční partnery, od odborných asociací až po kooperující univerzity. Velmi se zajímá o inovace a nové možnosti ve výuce, jako je například využití AI.

Jejím současným posláním je přinášet do NEWTONu to nejlepší ze vzdělávání v oblasti ekonomiky, managementu a společenských věd z celého světa.