Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka Vysoké školy NEWTON

Jako rektorka NEWTON University vede Dr. Anna Plechata Krausová instituci s vizí založenou na globální akademické odbornosti a praktickém uplatnění znalostí. S doktorátem z Oxfordské univerzity, kde od té doby zastávala různé role, zahrnuje její výzkumná odbornost protestní hnutí, demokracii, řízení rizik a multikulturní dynamiku se zvláštním důrazem na oblasti podnikání a managementu. V současnosti se věnuje zkoumání teorií autenticity a vedení v jevech sahajících od protestů po marketing.

Dr. Plechata hrála klíčovou roli při integraci inovativních výukových a výzkumných metodologií na NEWTON University, s konkrétním důrazem na využití umělé inteligence a osobního rozvoje k přípravě studentů na složitosti moderního světa, včetně praktického zaměření na osobní odolnost ve vzdělávacích programech univerzity. Jako silná zastánkyně rozmanitosti a inkluzivity je odhodlána rozšiřovat globální dosah NEWTON a zlepšovat její anglicky mluvící programy. Dr. Plechata se také aktivně zapojuje do mentorování se zaměřením na podporu akademického, profesního a osobního růstu svých studentů a kolegů. Její oddanost podporování podnikatelského ducha mezi studenty je příkladem jejího závazku k vzdělání, které propojuje teoretické znalosti s aplikací v reálném světě.