Psychologická bezpečnosť
#FeelSafe

Miera stresu, depresie, vyhorenia a psychickej nepohody stále rastie. Stáva sa to celospoločenským problémom, ktorý sa na Vysokej škole NEWTON snažíme riešiť.

27 %

ľudí trpí neustálym stresom v práci

45 %

pracovníkov pociťuje v práci obrovský psychický tlak

2.

Najčastejším zdravotným problémom z práce je úzkosť

Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson je profesorkou vedenia a riadenia na Harvard Business School a poprednou svetovou odborníčkou na psychologickú bezpečnosť v organizáciách. Je autorkou 7 kníh a viac ako 60 odborných článkov publikovaných vo vedeckých a manažérskych časopisoch.

Jej najnovšia kniha Right Kind of Wrong sa stala knihou roka 2023 podľa Financial Times a v tom istom roku sa Amy po druhýkrát umiestnila v prestížnom celosvetovom rebríčku Thinkers50.

Kateřina Çakin

Mgr. Katerina Çakin je riaditeľkou Centra expertízy v obchodných disciplínach na VŠ NEWTON a ambasádorkou tém psychologickej bezpečnosti a konštruktívnej práce so svojimi zlyhaniami. Je odbornou garantkou aktivít VŠ NEWTON v tejto dôležitej oblasti a novovznikajúcich kurzov.

Na tému #feelsafe hovorí:
“Existuje mnoho prístupov k zlyhaniu. Vo svojej praxi som zažila situácie, keď som vedela, že takto pracovať nechcem. Chyby sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja a bola by som nerada, keby sa ich ľudia báli. Som veľmi rada, že moje osobné presvedčenie sa prirodzene stretlo s mentalitou VŠ NEWTON.

Tvoríme bezpečnú komunitu, v ktorej sa nebojíme podeliť o svoje omyly. Práca s neúspechom nie je v našej škole tabu, vnímame ho ako príležitosť naučiť sa viac. Ak vyučujúci dostane takúto podporu od svojho nadriadeného, automaticky ju prenáša na svojich študentov, čím sa vytvára uzavretý kruh bezpečného prostredia NU.”
 

Tomáš Studeník

Tomáš Studeník, MBA, MSc. je konzultant, motivačný kouč a organizátor českej verzie FuckUp Nights Prague, kde sa prezentujú podnikateľské neúspechy. Je zakladateľom a riaditeľom konzultačnej spoločnosti Insane Business Ideas a organizuje inovačné maratóny CEE Hacks.

V roku 2017 spoluzaložil Cirkev smiechu Ecclesia Risorum. O rok neskôr vydal spolu s Ivanom Brezinom knihu Veľká kniha fuckupov a v roku 2023 vydal spolu s Josefom Hynkom ďalšiu knihu — Umenie zlyhania.

Václava Kloudová Jiřičková

Václava Kloudová Jiřičková, absolventka magisterského štúdia podnikovej ekonomiky a aplikovanej psychológie na VŠE a držiteľka edX certifikátu v oblasti vedy o šťastí z UC Berkeley, má viac ako 25 rokov skúseností s vedením ľudí a psychologickou bezpečnosťou. V súčasnosti pracuje ako expertka v tejto oblasti a pomáha organizáciám vytvárať kultúru dôvery, spolupráce a inovácií.

Venuje sa najnovšiemu výskumu a poznatkom o rastovom myslení, psychologickej bezpečnosti a odolnosti.

42 %

mladých ľudí je vystavených neustálemu stresu

80 %

mladých ľudí sa cíti frustrovaných z neúspechu

47 %

mladých ľudí trpí vyhorením v práci

Zapojte sa do výskumu súčasného stavu spoločnosti!

Cieľom nášho výskumu je medzigeneračné porovnanie vnímania úrovne stresu, pracovných požiadaviek a ich vplyvu na zdravie. Súvisí to s psychologickou bezpečnosťou? Skúmame, ako vnímajú stres a pracovnú záťaž príslušníci generácie Z a ľudia o generáciu starší. Aký trend to ukazuje, zvyšuje sa tlak alebo klesá odolnosť? Ako sa mení prežívanie ťažkostí v práci?

Hľadáme odpovede a vy nám môžete pomôcť. Venujte prosím niekoľko minút vyplneniu nižšie uvedeného dotazníka. Ďakujeme.

Zaujíma Vás práca s chybami?
Potom Vám určite odporúčame tieto knihy!

Right Kind of Wrong 🇬🇧

Right

Umění neúspěchu 🇨🇿

Umění