Přijímací řízení

Přihlásit se na NEWTON University je snadné! Stačí, když zde zaregistrujete svůj zájem, a my se vám ozveme, abychom vám vysvětlili, jak přesně tento proces probíhá.

1. Přihláška

Na začátku přihlášky vás požádáme o vyplnění formuláře přihlášky a přípravu krátkého osobního prohlášení ve formě videa. Odkaz na formulář přihlášky a pokyny k přípravě videa vám zašleme e‑mailem poté, co se zde zaregistrujete.

2. Pohovor

Vybraní uchazeči budou pozváni na krátký online přijímací pohovor s přijímacím týmem NEWTON.

3. Smlouva

Po pohovoru budou přijatým studentům zaslány k podpisu studijní smlouvy. Podpis studijní smlouvy je podmínkou pro přijetí na NEWTON University. V případě potřeby bude v této fázi poskytnuta také plná podpora při vyřizování víz a nostrifikačních procesů.

Tento proces obvykle trvá přibližně dva týdny od podání přihlášky po podepsání studijní smlouvy.

Přihlaste se zde

Chraňte se před podvody

Náš přijímací proces je zcela bezplatný.
Poté, co úspěšně projdete přijímacími kroky a budete přijati, je třeba uhradit první platbu až po obdržení a podepsání studijní smlouvy.

Výše školného je výslovně uvedena ve smlouvě (stejně jako cena splátek, pokud preferujete tento způsob platby). Tento dokument je opatřen naším razítkem a bude podepsán zástupci univerzity. Během přijímacího řízení máme zájem poznat pouze a jenom vás — upozorňujeme, že je zakázáno, aby se kdokoli účastnil přijímacího pohovoru nebo absolvoval jakoukoli část přijímacího řízení vaším jménem. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se kterékoli fáze přijímacího řízení, neváhejte nás kontaktovat na admission@newton.university nebo lucie.zimmermanova@newton.university.