Přijímací řízení

Podat přihlášku

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 probíhá od listopadu do konce září 2023.

Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

Vaše cesta na NEWTON

1. Přihláška

Nejprve vás požádáme o vyplnění online formuláře přihlášky.

2. Video

Poté následuje příprava krátkého videa, ve kterém nám představíte sebe a svou motivaci ke studiu. Pokyny k přípravě videa vám zašleme e‑mailem poté, co se zde přihlásíte.

3. Pohovor

Vybraní uchazeči budou pozváni na krátký online přijímací pohovor s týmem NEWTON.

4. Smlouva

Po pohovoru budou přijatým studentům zaslány k podpisu studijní smlouvy. Podpis studijní smlouvy je podmínkou pro přijetí na NEWTON University. 

Tento proces obvykle trvá přibližně dva týdny od podání přihlášky po podepsání studijní smlouvy.

Přihlaste se zde

Chraňte se před podvody

Náš přijímací proces je zcela bezplatný.
Poté, co úspěšně projdete přijímacími kroky a budete přijati, je třeba uhradit první platbu až po obdržení a podepsání studijní smlouvy.

Výše školného je výslovně uvedena ve smlouvě (stejně jako cena splátek, pokud preferujete tento způsob platby). Tento dokument je opatřen naším razítkem a bude podepsán zástupci univerzity. Během přijímacího řízení máme zájem poznat pouze a jenom vás — upozorňujeme, že je zakázáno, aby se kdokoli účastnil přijímacího pohovoru nebo absolvoval jakoukoli část přijímacího řízení vaším jménem. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se kterékoli fáze přijímacího řízení, neváhejte nás kontaktovat na admissions@newton.university.