Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

  • Současné přístupy v managementu
  • Makroekonomie
  • Etika v managementu
  • Statistika
  • Sociální aspekty managementu
  • Psychologie v managementu
  • Marketing management
  • Best Practices in Management

2. semestr

  • Metody manažerského rozhodování
  • Strategický management
  • Procesní řízení
  • Manažerské účetnictví
  • Soudobé podnikatelské trendy
  • Ekonomická diplomacie
  • Diplomatický protokol
  • Studijní praxe

3. semestr

  • Řízení změn v podniku
  • Diplomový seminář
  • Informační systémy v managementu
  • Občanské a obchodní právo
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo
  • Studijní praxe

4. semestr

  • Vyjednávání v podnikání
  • Metody sociálního výzkumu
  • Komunikační a prezentační dovednosti
  • Státní závěrečná zkouška
  • Diplomová práce

Profesní předměty

  • Ekonomická diplomacie
  • Diplomatický protokol
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023