Magisterské studium

Získali jste bakalářský titul a přemýšlíte kam dál? Prohlubte své znalosti a dovednosti na našem navazujícím magisterském studiu a zvyšte tím svou šanci na úspěšnou kariéru!

Podat přihlášku

Na NEWTONu vám nabízíme 2 magisterské programy.

 1. Zakončený titulem INŽENÝR
  Jedná se o navazující magisterské studium akreditované MŠMT ČR ve studijním programu Ekonomika a management, které je zaměřené na řízení byznysu a firem. Svým charakterem výuky, individuálním přístupem a dalšími benefity navazuje na veškeré vysoké standardy kvality bakalářského studia na NEWTON University. Na inženýrském programu můžete navíc plně využít služeb našeho kariérního centra NEWTON Careers a podnikatelského akcelerátoru s možností zisku finanční investice NEWTON Business Accelerator. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě.
  Vybrat si můžete z 4 rozšiřujících profesních zaměření: Podnikání, Řízení lidských zdrojů, Finanční řízení podniku, Veřejná správa a její právní aspekty.
   
 2. Zakončený titulem MAGISTR
  Jedná se o navazující magisterské studium partnerské univerzity managementu Collegium Humanum realizované v úzké spolupráci s naší NEWTON University. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě s distančními prvky v programu Management a je zaměřené na vedení lidí.
  Vybrat si můžete z 4 profesních zaměření: Marketing, Psychologie v managementu, Talent management a koučování, Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie.

V Praze, Brně i Bratislavě můžete vybírat z kompletní nabídky obou navazujících magisterských programů.

Ekonomika a management (Ing.)

Management (mgr.)

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující magisterské studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující magisterské studium Brno
Mgr. Nikola Konečná