Global Business and Management

Studujte anglicky a rozjeďte svou mezinárodní podnikatelskou kariéru

Praktické informace

Vše, co potřebujete vědět, než začnete studovat Global Business and Management

 • Orientace na praxi

  Výrazné propojení s praxí a potřebami manažerů z této branže.

 • Menší studijní skupina

  Maximálně 30 studentů ve studijní skupině a okamžitá zpětná vazba od vyučujících.

 • Výuka probíhá v angličtině
   

  Vedle studia v angličtině máte možnost volitelných předmětů v češtině z dalších profesních specializací na NEWTONu.

 • Školné

  100 686 Kč za prezenční studium v Praze, nebo 80 964 Kč za online formu studia v reálném čase.

 • Erasmus

  Přes 25 zahraničních univerzit pro studijní pobyty. Využijte i pracovních stáží v zahraničí.
   

 • Praxe

  480 hodin praxe v reálném firemním prostředí + certifikát o absolvovaných praxích.

 • Prospěchové stipendium

  Až 30 000 Kč za výborné studijní výsledky.

 • Ubytovací stipendium
   

  540 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém splňujete podmínky pro přiznání stipendia.

Přijímací řízení

Přihlášky do studia můžete zasílat průběžně.

Nyní přijímáme přihlášky pro akademický rok 2022/2023, který začíná na konci září 2022. 

Součástí přihlášky je motivační dopis (personal statement), ve kterém uvedete, proč chcete studovat business na NEWTONu, a esej v angličtině na zvolené téma. Poté se potkáme krátkém na pohovoru, který proběhne online.

Proces přijímacího řízení vysvětluje naše studijní koordinátorka Lucie.

Podmínky pro přijetí do studia

Pokud u nás chcete studovat, budeme po vás chtít maturitní diplom.

Pokud máte teprve před maturitou, rádi vás přijmeme podmíněně. Musíte nám ale před zahájením studia dokumenty doplnit. 

Uchazeči, kteří angličtinu nemají jako rodný jazyk, musí ovládat angličtinu alespoň na úrovni B2 (je určena podle Společného evropského referenčního rámce). Úroveň odpovídá těmto úrovním mezinárodních zkoušek z angličtiny:

 • IELTS: 6,0
 • TOEFL: 85
 • C1 Advanced: 160-179 (dříve známý jako CAE, Certificate in Advanced English).
 • B2 First: stupeň B nebo C (dříve známý jako FCE, First Certificate in English).
 • PTE: 67

Jazykové certifikáty při přijímacím řízení nevyžadujeme, mohou ale vaši žádost o přijetí podpořit. Znalost jazyka ověříme prakticky při přijímacím pohovoru.