Management a podnikání

Ideální specializace pro budoucí manažery a podnikatele
Podat přihlášku

Chcete úspěšnou budoucnost?

Pak je Management a podnikání specializace přesně pro vás. Nasajete nejen základní informace o ekonomice, podnikání, řízení lidí, psychologii a další humanitní předměty, ale především speciální dovednosti dobrého manažera.

NEWTON nabízí mnoho způsobů seberozvoje, který je nutnou podmínkou skvělého leadra. Ať už jde o rozvoj soft skills v rámci samotné výuky, nebo o specializovaný výcvik jako např. X‑tream management, který je samostatný nebo jako součást bakalářského studia v režimu Premium.

studenti2

Co vás čeká v prváku?

V prvním semestru absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Marketing, Podniková ekonomika, zopakujete si pojmy z matematiky, statistiky, seznámíte se s mikroekonomií a posléze i makroekonomií.

Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou managementu, pokročilým kurzem podnikové ekonomiky, a také prvním oborovým předmětem zaměřeným na mezinárodní obchod.

V průběhu prvního roku na vysoké škole NEWTON

  • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období
  • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu
  • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Studium je úzce propojeno s praxí

Žádné „bezduché biflování“ faktů a definic bez pochopení podstaty věci. Vše ihned aplikovatelné do praxe.

U nás učí profesionálové

Vyučující na NU jsou úspěšní odborníci z praxe, dobří rétoři i skvělí partneři, aby vám pomohli ve vaší kariéře.

Osobní přístup

U nás nikdy nebudete jen číslem v seznamu. Pokud projevíte zájem, dveře budete mít všude otevřené.

Praxe od první chvíle

Pracovní stáže v partnerských firmách jsou nedílnou součástí studia na NEWTONu.

PRAHA — BRNO — BRATISLAVA

Výběr místa studia je na vás. Všude je to stejně dobré a krásné.

Pomůžeme vám s přípravou na kariéru

Individuální praxe, mentoring, pomoc při výběrovém řízení. To je NEWTON Careers.

Pomůžeme vám s rozjezdem podnikání

Máte podnikatelský nápad? NEWTON Business Accelerator je nabitý enegií a know-how vám pomoci.

Pomůžeme vám se vstupní investicí do podnikání

Máte připravený projekt a jediné co vám chybí jsou finance? NEWTON University Angel Fund je tu pro vás.

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek
Designér, hacker, kreativec, Forbes 30 pod 30

Co vám dá studium managementu a podnikání

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Orientaci v globalizovaném business světě

Rozvoj business potenciálu

Toto profesní zaměření můžete studovat ve 2 režimech

NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

NEWTON Premium – NEWTON Premium se od NEWTON Business liší celou řadou nadstandardních benefitů.
Exkluzivní studium aplikuje nejmodernější metody a metodiky, včetně metodiky X‑tream, která umožňuje nejen identifikaci, ale i realistický rozvoj osobních a profesních kvalit, nezbytných pro úspěšnost studentů a prosperitu jejich podnikání. Významným přínosem je možnost kontinuální práce studenta na svém profesním a osobním záměru, pod vedením uznávaných osobností a autorit z akademické, odborné a profesní praxe.
Studenti NEWTON Premium mohou navíc využít např. individuální konzultace s garanty a mentory NEWTON Business Accelerator, přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů či 25 % slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace v českém i anglickém programu a mnoho dalších benefitů na základě vlastní iniciativy a individuálních potřeb.

Přihlaste se do programu Management a podnikání