Management a podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných manažerů a podnikatelů
Podat přihlášku

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk I.

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk II.
 • Podniková ekonomika II.

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Anglický jazyk III.
 • Politické a kulturní aspekty globálního podnikání
 • Mezinárodní obchod
 • Obchodní právo
 • Zadání studijní praxe

4. semestr

 • Studijní praxe I.
 • Strategický management
 • Projektový management
 • Finanční řízení podniku
 • Krizový management
 • Anglický jazyk IV. / Podnikání a podnikatelské plánování
 • Zadání bakalářské práce

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe II.
 • Filozofie pro manažery
 • Praktické manažerské techniky
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Řízení inovací

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní bakalářská zkouška
 • Politologie, sociální a politické systémy
 • Etické aspekty podnikání, managementu, marketingu
 • Investiční rozhodování
 • AI v podnikání a praxi

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Management a podnikání, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.