Management a podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných manažerů a podnikatelů

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Podniková ekonomika II.

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Anglický jazyk

  Politické a sociální aspekty globálního podnikání

  Podnikatelské plánování

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Projektový management

  Finanční řízení podniku

  Obchodní právo

  Řízení zdrojů v podniku

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Řízení inovací

  Investiční rozhodování

 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Praktické manažerské techniky

  Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Management a podnikání, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.

Dobrodružství s cílem NEWTON University