Management a podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných manažerů a podnikatelů

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním semestru absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Marketing, Podniková ekonomika, zopakujete si pojmy z matematiky, statistiky, seznámíte se s mikroekonomií a posléze i makroekonomií. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou managementu, pokročilým kurzem podnikové ekonomiky a také prvním oborovým předmětem zaměřeným na mezinárodní obchod.

V průběhu roku

  • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

  • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

  • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Druhý ročník

Budete se věnovat převážně studiu předmětů zaměřených na management. Seznámíte se také s politickými a kulturními aspekty podnikání v globalizovaném světě, absolvujete předměty finanční řízení podniku či kreativní marketingové komunikace a vyberete si i dva volitelné studijní předměty dle vašich preferencí.

V průběhu roku

  • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace a zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

  • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

  • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných manažerských dovedností, jako jsou např. Praktické manažerské techniky nebo Komunikační a prezentační dovednosti. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

  • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

  • Zvolíte si téma své bakalářské práce

  • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTON University!


Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023