Profil lektora

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. 

Centrum pre humanitné vedy a Centrum pre medzinárodné programy

Je spolumajitelem a manažerem vzdělávací a konzultační společnosti FBE Praha, s.r.o. a vyučujícím předmětů ovlivňujících rozvoj osobnosti na vysoké škole managementu a psychologie NEWTON University v Praze a v Brně a na katedře psychologie FF UK Praha.

Věnuje se metodice vzdělávání dospělých a rozvoje osobnosti, práci se skupinou, poradenství při optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, zavádění systémů ŘLZ, vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi a zážitkových seminářů celostního osobního rozvoje.