Sme v tej najlepšej spoločnosti

O svoje skúsenosti sa delíme s najlepšími svetovými obchodnými školami a ďalšími partnermi. Inšpirujeme sa novými prístupmi vo vzdelávaní aj v podnikaní.
NEWTON je moderná a inovatívna vzdelávacia inštitúcia a ako taká si uvedomuje, že pre rozvoj a rast sú nevyhnutní aj správni partneri. Práve takých si vyberáme a chceme im byť dobrým partnerom taktiež. Pokiaľ ide o spoluprácu, neexistujú pre nás žiadne hranice. Spolupracujeme s inštitúciami na celom svete.

Asociace

BGA

Business Graduates Association (BGA), ktorá je súčasťou AMBA, je medzinárodná organizácia so sídlom v Londýne, ktorá združuje popredné svetové obchodné školy s vysokým potenciálom. Jej korene siahajú do roku 1967, kedy bola založená. 250 škôl, ktoré sú členmi BGA, spája záväzok k zodpovedným manažérskym postupom, celoživotnému vzdelávaniu a dosahovaniu pozitívneho vplyvu na zainteresované strany. Cieľom BGA je tiež zabezpečiť, aby podnikateľské školy inovovali a prekračovali konvenčné spôsoby výučby.

Sesterská značka BGA, Asociácia MBA (AMBA), je poprednou nestrannou autoritou v oblasti vzdelávania MBA, konkrétne ponúka akreditáciu portfólia MBA pre popredné obchodné školy. Sieť AMBA a BGA dnes zahŕňa viac ako 460 medzinárodných obchodných škôl.

AACSB

AACSB International je globálna nezisková asociácia, ktorá spája pedagógov, študentov a podniky, aby dosiahli spoločný cieľ: vytvoriť novú generáciu skvelých lídrov. Akredituje najlepšie obchodné školy na svete.

AACSB, ktorá je od roku 1916 synonymom najvyšších štandardov dokonalosti, poskytuje informácie o obchodnom vzdelávaní a služby v oblasti vzdelávania a rozvoja viac ako 1 900 členským organizáciám a viac ako 1 000 akreditovaným obchodným školám na celom svete. Akreditačné procesy AACSB sú certifikované podľa normy ISO 9001:2015.

Keď sa vzdelávacie, profesijné a podnikateľské organizácie stanú členmi AACSB Business Education Alliance, pridajú sa k hnutiu za zlepšenie kvality podnikateľského vzdelávania na celom svete. AACSB spája, zdieľa a inšpiruje inovácie a kvalitu v rámci siete členov a podnikateľskej komunity. Kolektívna sila organizácie je založená na globálnom myslení a záväzku meniť veci k lepšiemu.

Globálna organizácia má pobočky v Tampe na Floride v USA, v Amsterdame v Holandsku a v Singapure.

cambas

Česká asociácia škôl MBA pôsobí v krajine od roku 1998. Je to záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať kvalitu študijných programov MBA.

Prispieva k rozvoju tejto celosvetovo uznávanej formy celoživotného vzdelávania v Českej republike. V súčasnosti sú členmi CAMBAS verejné a súkromné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ale asociácia je otvorená aj pre ďalšie subjekty.

Hlavnou činnosťou asociácie je akreditácia študijných programov MBA podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

CAMBAS je členom EQUAL, celosvetového združenia významných akreditačných agentúr pôsobiacich v oblasti študijných programov v oblasti manažmentu.

NEWTON University je aktívnym členom tohto združenia. Zúčastňujeme sa napríklad na každoročnej online konferencii, ktorú technicky zabezpečujeme.

Odborná spolupráce

extima

Vzdelávacia inštitúcia, ktorá od roku 1996 spoluvytvára štandardy sveta manažmentu. Je naším partnerom v oblasti odborného vzdelávania.

Je tiež naším hlavným konzultantom v oblasti manažmentu. S odborníkmi konzultujeme stratégiu, manažérske vzdelávanie našich zamestnancov a ďalšie otázky.

Pomáha pri komplexnej transformácii firiem a organizácií. Učí manažérov, ako z podriadených urobiť úspešných, výkonných a motivovaných zamestnancov. Realizuje rozvojové, vzdelávacie a poradenské projekty pre podniky a manažment.

Motto spoločnosti — Nekompromisne vedieme manažérov k vysokej efektivite, kvalitným výsledkom a dôslednej práci s ľuďmi. U manažérov zabezpečujeme samostatnosť, kompetentnosť a 100 % zodpovednosť za výsledky.

Vzdelávacie inštitúcie

Spolupráce so strednými školami

Nový PORG, Praha

Radi pomáhame mladým talentom, preto sme spojili sily s prestížnou strednou školou Nový PORG. Väčšina jej absolventov mieri vysoko, preto podporujeme nádejnú mladú generáciu spôsobom, ktorý nám dáva zmysel.

Dlhodobá podpora konferencie

PORGMUN 7. — 10. marca 2024

Zapožičiavame naše priestory na konanie veľkej študentskej rady. Na neutrálnej pôde kongresového centra sa koná stretnutie na úrovni OSN, na ktorom sa zúčastňuje 400 študentov. Zaoberajú sa najpálčivejšími otázkami súčasnosti a ponúkajú svoj pohľad na svet.

Sú pripravení, organizovaní, ambiciózni a skvelí. Je radosť pozorovať novú generáciu absolventov svetoznámych univerzít a NEWTONu.

Ako vyzeral PORGUN 2023?PORGUN 2023?

Partnerské univerzity

Aj na úrovni univerzít si veľmi dobre vyberáme partnerov. Je ich veľa po celom svete, viz. mapu nižšie. Vďaka týmto prepojeniam môžu naši študenti a vyučujúci v rámci programu Erasmus študovať takmer na všetkých kontinentoch. Je nám cťou, že sa naše meno spája s velikánmi ako Harvard a Oxford, a vážime si aj všetky ostatné prepojenia.

Partner