Jiří Koleňák

Jiří je úspešný podnikateľ a odborník na firemné poradenstvo v oblasti leadershipu, krízového riadenia a osobného rozvoja. Má tiež skúsenosti s podnikaním v cestovnom ruchu a manažmentom podujatí. Je prorektorom pre stratégiu a rozvoj na NEWTON University, reprezentuje NEWTON University v zahraničí a je členom viacerých medzinárodných akademických organizácií. Jiří vám poradí najmä v pokročilejších fázach podnikania, pri nastavovaní firemných systémov, ale môžete sa na neho obrátiť aj s prosbou o radu v oblasti osobného rozvoja, keďže na NEWTONe vedie veľmi obľúbené semináre o strese.

LinkedIn