Psychologie pro manažery

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto profesním zaměření se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokáží svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi! Více o filozofii NEWTONu v oblasti výchovy manažerů nové generace hovoří v rozhovoru vedoucí Ústavu humanitních věd PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Kde a v jaké formě vzdělání nabízíme zaměření Psychologie pro manažery

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Inspirace zahraničními zkušenostmi

Při tvorbě studijního plánu jsme se inspirovali zahraničními studijními programy, které jsou poskytovány mj. na Institute of Work Psychology, University of Sheffield nebo Michigan Ross School of Business. Studijní programy těchto škol se zabývají interdisciplinárním přístupem k managementu, personální a sociální prací ve veřejných institucích, poradenstvím, reklamou, stresovým a krizovým managementem a dalšími oblastmi aplikací psychologických metod do managementu, ekonomické praxe a pracovního poradenství.

Náplň zaměření

Profesní zaměření Management a psychologie klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomickomanažerských znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • manažersko-ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalost psychologických aspektů manažerské profese
 • znalost kognitivních věd pro management
 • rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost pracovat s metodami psychologické diagnostiky pro AC/DC
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení týmu
 • schopnost efektivní práce s lidmi, motivace týmu a řízení pracovního výkonu
 • schopnost samostatného a kreativního myšlení
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesionálních znalostí
 • schopnost zvládání stresových situací a kompenzace pomocí psychohygienických technik

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management a psychologie

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto profesního zaměření mohou ucházet o pozice specialistů, jakož i liniového a středního managementu v oblasti:

 • řízení a vedení jednotlivců a týmů;
 • manažerského poradenství a vzdělávání;
 • organizace a vedení aktivit personálního výběru a rozvoje zaměstnanců a týmů;
 • poradenské činnosti pro profesní a osobní rozvoj;
 • lektorské činnosti, vedení školení, tréninků a koučování;
 • Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Kouč pro osobní a týmový rozvoj
 • Trenér soft-skills
 • Mentální trenér, trenér subtle skills
 • Recruitment Specialist
 • Chief Happiness Officer
 • Skills Development Leader
 • HR konzultant

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTONu budete absolvovat pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)