Psychologie pro manažery

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. Absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Filosofie, Právo pro manažery a Marketing, seznámíte se s makro- i mikroekonomií. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných problematice sociální psychologie a budete se věnovat schopnostem efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu.

V průběhu roku
 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

 • Anita Baselová

  NU je pro mě důležitou součástí jedné důležité životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.

  Anita Baselová

 • Mačáková

  Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NU dostalo vrchovatě.

  Nela Mačáková

 • Adam Pučalík

  Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON University pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.

  Adam Pučalík

Druhý ročník

Kurzem Management lidských zdrojů odstartujete druhý ročník studia orientovaný především na řízení lidských zdrojů a psychologii. Budete se věnovat psychologickým otázkám osobnosti člověka, seznámíte se s metodami realizovaných průzkumů a výzkumů, projdete kurzem zaměřeným na emočně inteligenční leadership a vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku
 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.

Karel Novotný

Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných manažerských dovedností, jako jsou např. Motivace a řízení pracovního výkonu, Koučování pro manažery nebo Mentální trénink. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku
 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTON University!

Dobrodružství s cílem NEWTON University