Psychologie pro manažery

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem
Podat přihlášku

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. Absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Filosofie, Právo pro manažery a Marketing, seznámíte se s makro- i mikroekonomií. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných problematice sociální psychologie a budete se věnovat schopnostem efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

NU je pro mě důležitou součástí jedné životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.


Anita Baselová
Absolventka bakalářského studia NU

Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NU dostalo vrchovatě.


Nela Mačáková

Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.


Adam Pučalík

Druhý ročník

Kurzem Management lidských zdrojů odstartujete druhý ročník studia orientovaný především na řízení lidských zdrojů a psychologii. Budete se věnovat psychologickým otázkám osobnosti člověka, seznámíte se s metodami realizovaných průzkumů a výzkumů, projdete kurzem zaměřeným na emočně inteligenční leadership a vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku

 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných manažerských dovedností, jako jsou např. Motivace a řízení pracovního výkonu, Koučování pro manažery nebo Mentální trénink. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky 

A máte titul Bc. z NEWTONu!