Psychologie pro manažery

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Kognitivní management

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Vzdělávání pro osobní a profesní rozvoj

  Základy sociální psychologie

  Anglický jazyk

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Management lidských zdrojů II.

  Osobnost manažera (a její rozvoj)

  Projektové řízení

  Metody výzkumu v managementu

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Motivace a řízení pracovního výkonu

  Emočně inteligentní leadership

  Ing. Radim Kudělka
 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Koučování pro manažery

  Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Psychologie pro manažery, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.

Dobrodružství s cílem NEWTON University