Psychologie pro manažery

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk
 • Kognitivní management
 • Základy sociální psychologie pro manažery
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk
 • Vzdělávání pro osobní a profesní rozvoj
 • Zadání studijní praxe
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

4. semestr

 • Studijní praxe (část 1)
 • Strategický management
 • Anglický jazyk
 • Zadání bakalářské práce
 • Management lidských zdrojů II.
 • Osobnost manažera
 • Projektové řízení
 • Metody výzkumu v managementu
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe (část 2)
 • Filosofie pro manažery
 • Motivace a řízení pracovního výkonu
 • Emočně inteligentní leadership
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní bakalářská zkouška
 • Vedení a moderace porad
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Koučování pro manažery
 • Premium live — pro studenty režimu NEWTON Premium

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Psychologie pro manažery, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.