© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Marketing a Brand Management

Nebudujte značku, vytvořte lovebrand

Vaše cesta studiem

První ročník

Už od začátku poznáte, jaké je to studovat pod vedením Karla „Mindless“ Novotného. Jako součást 24členné skupiny vás čekají nadstandardní benefity a služby, jako je zajištění praxe ve spolupráci s garantem profesního zaměření nebo vlastní učebny pouze pro studenty NEWTON Premium. Budeme rozvíjet dovednosti potřebné pro váš odborný růst a získáte potřebné vědomostní základy nutné pro pochopení celého zaměření. Seznámíte se mimo jiné s předměty Psychologie pro manažery, Marketing, Podniková ekonomika a nebude chybět ani anglický jazyk. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných brand managementu a marketingové komunikaci.

V průběhu roku
 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • V návaznosti na vaše zkušenosti začnete s vyučujícími i spolužáky konzultovat problematiku zaměření

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

 • Vít Haratek

  Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

  Vít Haratek

Druhý ročník

V druhém roce se již budete plně věnovat studiu na management a zaměření orientovaných předmětů jako je Management lidských zdrojů nebo Strategický management. Seznámíte se s rolí značek ve spotřebitelském chování, vedením mediálních kampaní a analýzou marketingových a mediálních výzkumů. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy a zdokonalíte se v angličtině.

V průběhu roku
 • Vyberete si oborové předměty, na které se chcete primárně orientovat

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.

Karel Novotný

Profesní garant zaměření Marketing a Brand Management, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Poslední ročník studia je věnovaný výhradně specializovaným předmětům. V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení podnikatelských a manažerských dovedností. Projdete předměty Content marketing, Tvorba brandového obsahu, Budování osobního brandu, CRM a Customer Care. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku
 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTON University!

Dobrodružství s cílem NEWTON University