Marketing a Brand Management

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Integrovaná marketingová komunikace

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Anglický jazyk

  Mediální kampaň v kontextu podnikové strategie

  Úvod do Brand managementu

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Projektové řízení

  Management mediálních kampaní

  Webová a datová analytika

  Obsahová strategie značky

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Sociální média a on-line kampaň

  Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Produktový brand, brand služeb a osobní brand

  Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Marketing a Brand Management, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.

Dobrodružství s cílem NEWTON University