Marketing a Brand Management

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech
Podat přihlášku

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk I.

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk II.
 • Integrovaná marketingová komunikace

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Anglický jazyk III.
 • Mediální kampaň v kontextu podnikové strategie
 • Úvod do Brand managementu
 • Marketingový výzkum trhu
 • Zadání studijní praxe

4. semestr

 • Studijní praxe I.
 • Strategický management
 • Management mediálních kampaní
 • Projektové řízení
 • Webová a datová analytika
 • Anglický jazyk IV. / Proces tvorby obsahové strategie značky
 • Zadání bakalářské práce

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe II.
 • Filozofie pro manažery
 • Sociální média a online kampaně
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Kreativita a její rozvoj

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní bakalářská zkouška
 • Obsahová strategie značky
 • Etické aspekty podnikání, managementu, marketingu
 • Produktový brand, brand služeb a osobní brand
 • Marketing cestovního ruchu / AI v podnikání a praxi

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Marketing a Brand Management, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.