Marketing a Brand Management

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk
 • Integrovaná marketingová komunikace

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk
 • Mediální kampaň v kontextu podnikové strategie
 • Úvod do Brand managementu

4. semestr

 • Studijní praxe (část 1)
 • Strategický management
 • Anglický jazyk
 • Projektové řízení
 • Management mediálních kampaní
 • Webová a datová analytika
 • Obsahová strategie značky

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe (část 2)
 • Filosofie pro manažery
 • Sociální média a on-line kampaň
 • Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Produktový brand, brand služeb a osobní brand
 • Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Marketing a Brand Management, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.


Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023