Marketing a Brand Management

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk
 • Integrovaná marketingová komunikace

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk
 • Mediální kampaň v kontextu podnikové strategie
 • Úvod do Brand managementu

4. semestr

 • Studijní praxe (část 1)
 • Strategický management
 • Anglický jazyk
 • Projektové řízení
 • Management mediálních kampaní
 • Webová a datová analytika
 • Obsahová strategie značky

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe (část 2)
 • Filosofie pro manažery
 • Sociální média a on-line kampaň
 • Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Produktový brand, brand služeb a osobní brand
 • Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Marketing a Brand Management, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.