Marketing a Brand Management 

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. V rámci povinného základu absolvujete mimo jiné předměty Podniková ekonomika, Marketing, Psychologie pro manažery, Mikroekonomie a Makroekonomie, chybět nebude ani anglický jazyk. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných problematice brand managementu a integrované marketingové komunikace.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek
Designér, hacker, kreativec, Forbes 30 pod 30

Druhý ročník

Kurzem strategický management odstartujete druhý ročník studia orientovaný především na řízení lidských zdrojů. Poznáte, jak funguje role značek ve spotřebitelském chování zákazníků, jak vést marketingové kampaně nebo jak zpracovávat marketingové a mediální výzkumy a analýzy. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku

 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných dovedností a znalostí v oblasti mediálního a manažerského prostředí, jako jsou např. Budování osobního brandu nebo Komunikační a prezentační dovednosti. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

Marketing manager

Brand manager

Art director

Event manager

A máte titul Bc. z NEWTONu!