© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Marketing a Brand management

„Značka je to, co Vám zůstane, když Vám shoří továrna,“ zní známý citát Davida Ogilvyho. Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. V tomto NEWTON Premium zaměření čekejte studium pod vedením špičkového odborníka Karla “Mindless” Novotného, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

Představení odborného garanta

Karel Novotný je marketingový expert, specialista na brand building. Patnáct let pracoval v celé řadě reklamních agentur a před časem oznámil vznik vlastní konzultační firmy Brand Family. Mimo to se angažuje i na vzdělávacím poli a samotné NEWTON University dlouhodobě pomáhá s budováním značky. Pokud chceš o Karlu Novotném zjistit více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor.


Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Marketing a Brand management

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze i v Brně.

Charakter studia

 • Studium pod vedením profesního garanta – speciální přednášky, workshopy a konzultace nad rámec studia a po úspěšném dokončení exkluzivní doporučení pro nejlepší studenty
 • Osobní zakázka – student si na začátku studia vytyčí konkrétní cíl, za kterým s podporou vyučujících a kariérních poradců směřuje
 • Premium Days – speciální dny s profesními garanty, úspěšnými absolventy a top vyučujícími z NEWTON University
 • Pravidelná inspirativní setkání s vyučujícími a experty z oboru v neformálním prostředí a rychlé budování kontaktů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Přednostní právo na vše, co se na NEWTONu děje, ať už jde o vstupenky na konference, nabídky praxí nebo pobyty v zahraničí.
 • Nadstandardní podpora při psaní bakalářské práce ze strany vyučujících a konzultantů.
 • Možnost přednostně představit své projekty školnímu investičnímu fondu a získat tak podporu a finance na jeho rozjetí.
 • Odborná podpora a know-how úspěšných mentorů z řad vyučujících a absolventů NEWTON University.
 • Pravidelná setkávání s vyučujícími a jejich kolegy z branže v neformálním prostředí. Studenti si díky nim rychle vybudují síť kontaktů.
 • Studenti mají v režii pravidelnou networkingovou událost Inspirativní ráno včetně výběru přednášejících a pořádají prémiové konference, na kterých mohou vystoupit spolu s vyučujícími a významnými osobnostmi z praxe. Díky tomu vstoupí do povědomí odborné veřejnosti dřív, než dostudují.
 • Outdoorový seberozvojový kurz na konci prvního ročníku se zaměřením na mentální průpravu.
 • Adaptační kurz před nástupem do studia.
 • Trvalá sleva na kurzy NEWTON University.

Náplň zaměření

Toto zaměření vede studenty k hlubšímu pochopení souvislostí procesu budování moderních značek. Kromě klasických marketingových disciplín si osvojíte např. i základy psychologie nebo filozofie, což je pro proces budování značky stejně důležité jako osvojení si nástrojů a strategií brand managementu. Během studia navíc projdete řadou praktických cvičení, včetně práce na reálných zakázkách z oblastní brand managementu. Po úspěšném absolvování můžete hledat uplatnění v marketingových odděleních firem, pracovat jak brand manager nebo se připravovat na dráhu konzultanta.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti integrované marketingové komunikace
 • principy tvorby mediální strategie, brandového obsahu a vedení mediálních kampaní
 • principy brand managementu v aplikaci pro různé druhy výrobků/služeb
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • schopnosti přípravy content marketingu vč. CRM a efektivní komunikace se zákazníky
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Marketing a Brand management

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto profesního zaměření mohou pracovat v marketingovém prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • brand buildingu
 • reklamních agentur
 • PR agentur
 • manažerského řízení v marketingovém sféře

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na marketing, mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Brand manager
 • Brand development manager
 • Brand specialist
 • PR manager
 • Key account manager
 • Podnikatel / vlastník podniku

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON University budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Dobrodružství s cílem NEWTON University