Marketing a Brand Management

Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. My máme odborníky, kteří vám předají to nejlepší, co v nich je. A věřte, že je toho hodně.

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Marketing a Brand management

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Náplň zaměření

Toto zaměření nabídne studentům hlubší vhled do aktuálních trendů řízení marketingu a značek. Kromě teoretických znalostí z oblasti marketingu bude velký důraz kladen na praktickou část výuky pod vedením zkušených pedagogů, kteří úspěšně budují nejen svoje značky, ale i svůj business. Zaměření si klade za cíl připravit skutečně praktické marketéry, kteří budou do reálného trhu vybaveni mnohem hlouběji než absolventi standardního marketingového zaměření — především v oblasti strategického řízení značek.

Obsah studia

Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na znalosti z oblasti marketingu, současných trendů a marketingových nástrojů.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z oboru marketing a brand management
 • znalosti z řízení podniku v oblasti marketingu
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Marketing a Brand management

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti marketingu:

 • Brand managementu;
 • marketingové komunikace a reklamy;
 • obchodu;
 • projektového managementu;
 • samostatného podnikání;
 • či máte možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Marketing manager
 • Brand manager
 • Art director
 • Event manager
 • Kreativec

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTONu budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.