Management a podnikání

Podnikatel je tažným koněm celé společnosti, a proto musí oplývat praktickými dovednostmi i specifickými osobnostními rysy. V tomto profesním zaměření usilujeme o vytvoření nové generace podnikatelů, jejichž přednostmi bude kreativní přístup k řešení problémů, investiční svědomí a strategické myšlení. Chcete změnit podnikatelský svět? Rádi vám s tím pomůžeme.

Kde a v jaké formě poskytujeme zaměření Management a podnikání?

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Náplň zaměření

Náplní profesního zaměření Management a podnikání je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 •     ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 •     znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 •     znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření společnosti
 •     principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 •     schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 •     komunikační a prezentační dovednosti
 •     schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 •     management firemních systémů
 •     schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 •     schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 •     schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 •     schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management a podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského profesního zaměření mohou ucházet o pozice vrcholového managementu v oblasti:

 •     firemní ekonomika a finance
 •     obchod, mezinárodní obchod
 •     projektový management
 •     strategický management
 •     krizový management
 •     řízení lidských zdrojů
 •     samostatné podnikání

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.


Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 •     Key account manager
 •     Projektový manažer
 •     Obchodní manažer
 •     Finanční analytik
 •     Krizový manažer
 •     Podnikatel/​​majitel podniku

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTONu budete absolvovat pracovní stáže, které vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)