Koordinátor pro Erasmus

Kontaktní osoba pro studium v zahraničí

Mgr. Jan Orava

+420 542 513 416

contact