Knihovna

Knihovna

Zajišťujeme informační služby podporující studijní a výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků školy.

Knihovna Vysoké školy NEWTON buduje a spravuje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu s profilem akreditovaných studijních programů a s výzkumnými záměry instituce. Služby jsou poskytovány zejména studentům a akademický pracovníkům Vysoké školy NEWTON, ale i veřejnosti, a to na pracovištích Vysoké školy NEWTON v Praze a v Brně.

Kontakty

Knihovna Brno
Mgr. Jana Kalousová

Brno

Rašínova 2
602 00 Brno
Česká republika

Praha

Kongresové centrum Praha, vchod 6
5. května 1640/65
140 21 Praha
Česká republika
Metro C — Vyšehrad

Bratislava

Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovensko

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023