Knihovna

Knihovna

Zajišťujeme informační služby podporující studijní a výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků školy.

Knihovna Vysoké školy NEWTON buduje a spravuje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu s profilem akreditovaných studijních programů a s výzkumnými záměry instituce. Služby jsou poskytovány zejména studentům a akademický pracovníkům Vysoké školy NEWTON, ale i veřejnosti, a to na pracovištích Vysoké školy NEWTON v Praze a v Brně.

Kontakty

Knihovna Brno

Mgr. Jana Kalousová

+420 542 513 414

Dobrodružství s cílem NEWTON University