Knihovna

Knihovna

Zajišťujeme informační služby podporující studijní a výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků školy.

Knihovna Vysoké školy NEWTON buduje a spravuje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu s profilem akreditovaných studijních programů a s výzkumnými záměry instituce. Služby jsou poskytovány zejména studentům a akademický pracovníkům Vysoké školy NEWTON, ale i veřejnosti, a to na pracovištích Vysoké školy NEWTON v Praze a v Brně.

Brno

Rašínova 2
602 00 Brno
Česká republika

Praha

Kongresové centrum Praha, vchod 6
5. května 1640/65
140 21 Praha
Česká republika
Metro C — Vyšehrad

Bratislava

Tomášikova 179/22
821 02 Bratislava
Slovensko