Otázky a odpovědi k výuce

Kde najdu všechny aktuální informace?

Všechny důležité informace k výuce najdete vždy sekci moje studium v Informačním systému NEWTON University (dále IS NU) – naleznete jej na https://is.newton.university.

Kdy začíná výuka?

Výuka v zimním semestru 2021/22 začíná v 27. září 2021. Konkrétní start pro jednotlivé studijní programy a formy studia naleznete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh.

Kde najdu rozvrh?

Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Výuka probíhá vždy podle rozvrhu. Začátky vyučovacích hodin 8:00, 9:40, 11:20, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30. Pro zvýšení komfortu výuky byla pro prezenční formu studia zavedena obědová pauza. Odpolední část výuky nově začíná ve 13.30.

Jak probíhá kombinovaná výuka?

Kombinovaná výuka proběhne dle dříve zveřejněných termínů. Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Studentům kombinovaného studia jsou navíc k dispozici záznamy z přednášek prezenční formy studia.

Kde najdu kontakty na vyučující?

Kontakty na vyučující naleznete v IS, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout individuální konzultaci.

Kde najdu odkaz do virtuální učebny?

Odkazy do virtuálních učeben na WebinarJamu nebo Zoomu najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh v poznámkách pod svým rozvrhem.

Kde najdu výukové materiály?

Výukové materiály jsou dostupné v IS v sekci Dokumenty. Skripta je možné zakoupit v knihovně Vysoké školy NEWTON, a. s. v Praze, v Brně nebo Bratislavě a nebo v digitální formě na NEWTON Universe.

Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení v Praze, v Brně nebo Bratislavě, případně elektronickou formou — stačí kontaktovat naše studijní oddělení.