Otázky a odpovědi k výuce

Kde najdu všechny aktuální informace?

Všechny důležité informace k výuce najdete vždy sekci moje studium v Informačním systému NEWTON University (dále IS NU) – naleznete jej na https://is.newton.university.

Kdy začíná výuka?

Výuka v zimním semestru 2021/22 začíná v 27. září 2021. Konkrétní start pro jednotlivé studijní programy a formy studia naleznete v IS v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh.

Kde najdu rozvrh?

Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Výuka probíhá vždy podle rozvrhu. Začátky vyučovacích hodin 8:00, 9:40, 11:20, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30. Pro zvýšení komfortu výuky byla pro prezenční formu studia zavedena obědová pauza. Odpolední část výuky nově začíná ve 13.30.

Jak probíhá kombinovaná výuka?

Kombinovaná výuka proběhne dle dříve zveřejněných termínů. Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Studentům kombinovaného studia jsou navíc k dispozici záznamy z přednášek prezenční formy studia.

Kde najdu kontakty na vyučující?

Kontakty na vyučující naleznete v IS, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout individuální konzultaci.

Kde najdu odkaz do virtuální učebny?

Odkazy do virtuálních učeben na WebinarJamu nebo Zoomu najdete v IS v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh v poznámkách pod svým rozvrhem.

Kde najdu výukové materiály?

Výukové materiály jsou dostupné v IS v sekci Dokumenty. Skripta je možné zakoupit v knihovně Vysoké školy NEWTON, a. s. v Praze i v Brně a nebo v digitální formě na NEWTON Universe.

Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení v Praze nebo v Brně, případně elektronickou formou - stačí kontaktovat naše studijní oddělení.

Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?

NEWTON University v Brně

1. ročník Bc.

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

2. a 3. ročník Bc.

Ing. Eva Karpíšková

+420 542 513 410

Rozvrhy

Ing. Zuzana Černíková

+420 542 513 416

1. ročník Ing. a mgr.

Bc. Kristina Pazderková

+420 722 980 842

2. ročník Ing. a mgr.

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Knihovna Brno

Mgr. Jana Kalousová

+420 542 513 414

NEWTON University v Praze

1. ročník Bc.

Mgr. Jana Pavlů

+420 602 122 597

2. a 3. ročník Bc.

Ing. Eva Karpíšková

+420 542 513 410

Rozvrhy

Ing. Zuzana Černíková

+420 542 513 416

1. ročník Ing. a mgr.

Bc. Lucie Štychová

+ 420 722 980 842

2. ročník Ing. a mgr.

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Dobrodružství s cílem NEWTON University