© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Otázky a odpovědi k výuce

Jak bude probíhat výuka v letním semestru?

V reakci na vydaná restriktivně orientovaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení Hygienické stanice Prahy a Brno budou výukové aktivity v rámci akreditovaných studijních programů na vysoké škole NEWTON University v LS AR 2020/21 až do odvolání organizovány takto:

  • přednášky i semináře prezenční formy studia v rámci všech studijních předmětů budou realizovány v pravidelných časech dle platného rozvrhu za využití prostředků dálkové komunikace (videokonferenční systémy WebinarJam, Zoom);
  • výuková soustředění kombinované formy studia budou v rámci všech studijních předmětů realizována dle platného rozvrhu za využití prostředků dálkové komunikace (videokonferenční systémy WebinarJam, Zoom);
  • osobní přítomnost studentů v prostorách školy je možná pouze za účelem návštěvy knihovny, absolvování individuální konzultace či zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob.

Kde najdu všechny aktuální informace?

Všechny důležité informace k výuce najdete vždy sekci moje studium v Informačním systému NEWTON University (dále IS NC) – naleznete jej na https://is.newtoncollege.cz.

Kdy začíná výuka?

Výuka v letním semestru 2020/21 začíná v sudém týdnu 8. února. Konkrétní start pro jednotlivé studijní programy a formy studia naleznete v IS NU v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh.

Kde najdu rozvrh?

Platný rozvrh najdete v IS NU v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Pod rozvrhem v poznámkách najdete odkaz do virtuální učebny na WebinarJamu nebo Zoomu. Výuka probíhá vždy podle rozvrhu. Začátky vyučovacích hodin 8:00, 9:40, 11:20, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30. Pro zvýšení komfortu výuky byla pro prezenční formu studia zavedena obědová pauza. Odpolední část výuky nově začíná ve 13.30.

 

Jak probíhá kombinovaná výuka?

Kombinovaná výuka proběhne dle dříve zveřejněných termínů. Platný rozvrh najdete v IS NU v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Pod rozvrhem v poznámkách najdete odkaz do virtuální učebny na Zoom. Studentům kombinovaného studia jsou navíc k dispozici záznamy z přednášek prezenční formy studia.

Jak probíhají online přednášky?

Online přednášky probíhají prostřednictvím platformy WebinarJam. Na přednášky z každého předmětu se stačí registrovat jen jednou před začátkem první přednášky. Na každou další přednášku vám přijde upozornění a odkaz do virtuální učebny emailem. Registrovaný student zároveň pod tímto odkazem najde záznam přednášky, ke kterému bude mít přístup 40 dní. Zapojení studentů do přednášky probíhá především formou textových komentářů či dotazů.

Jaké vybavení je nezbytné pro zapojení se do online výuky?

Neobejdete se bez počítače, případně jiného mobilního zařízení, na kterém je možné spustit WebinarJam nebo Zoom a také webkamery, která je nezbytná u seminářů.

Jak probíhají online semináře?

Online semináře probíhají prostřednictvím platformy Zoom. Semináře jsou interaktivní, studenti se plně zapojují do výuky. Záznam seminářů se nepořizuje.

Je možné si nahradit výuku, když se nebudu moci zúčastnit?

Registrovaný student získá možnost shlédnout přednášku kdykoliv po dobu 40 dnů. Záznam ze seminářů se nepořizuje, ale je možné se domluvit s Ing. Zuzanou Černíkovou (referentkou studijního oddělení) na výjimečné účasti na online semináři s jinou studijní skupinou v čase, který studentovi vyhovuje.

Kde najdu kontakty na vyučující?

Kontakty na vyučující naleznete v IS NU, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout individuální konzultaci.

Kde najdu odkaz do virtuální učebny?

Odkazy do virtuálních učeben na WebinarJamu nebo Zoomu najdete v IS NC v sekci Portál studenta - Osobní rozvrh v poznámkách pod svým rozvrhem.

Kde najdu výukové materiály?

Výukové materiály jsou dostupné v IS NU v sekci Dokumenty. Skripta je možné zakoupit v knihovně NEWTON University v Praze i v Brně a nebo v digitální formě na NEWTON Universe.

Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení NEWTON University v Praze nebo v Brně, případně elektronickou formou - stačí kontaktovat naše studijní oddělení.

Mohu navštívit školní knihovnu?

Knihovna je studentům přístupná, ale vzhledem k epidemiologické situaci si prosím dopředu otevírací hodiny ověřte telefonicky nebo emailem.

Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?

NEWTON University v Brně

1. ročník Bc.

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

2. a 3. ročník Bc.

Ing. Eva Karpíšková

+420 542 513 410

Rozvrhy

Ing. Zuzana Černíková

+420 542 513 416

1. ročník Ing. a mgr.

Bc. Kristina Pazderková

+420 722 980 842

2. ročník Ing. a mgr.

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Knihovna

Dagmar Sítařová

+420 542 513 414

NEWTON University v Praze

1. ročník Bc.

Mgr. Jana Pavlů

+420 602 122 597

2. a 3. ročník Bc.

Ing. Eva Karpíšková

+420 542 513 410

Rozvrhy

Ing. Zuzana Černíková

+420 542 513 416

1. ročník Ing. a mgr.

Bc. Lucie Štychová

+ 420 722 980 842

2. ročník Ing. a mgr.

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Knihovna

Miroslava Netíková

+420 222 200 326

Dobrodružství s cílem NEWTON University