Akademická rada

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí v X‑Stream Solutions, s.r.o.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Vyučující a prorektor pro výuku, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Vyučující matematiky, člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, Journal of Quality Measurement and Analysis a vedoucí redaktor časopisu Kvaternion

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Vyučující a prorektor pro řízení kvality, místopředseda představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s. a jednatel JOB spectrum s.r.o.

MUDr. Jan Mojžíš

Rektor NEWTON University, předseda správní rady NF Erudikon

PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA

Vyučující humanitních předmětů, členka správní rady NF Erudikon, členka České asociace koučů

Ing. Miroslav Šafařík

Předseda představenstva NEWTON University

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Vyučující a garant studijního oboru Globální podnikání a management, bývalý guvernér Exportno — importnej banky Slovenskej republiky a vedoucí projektů v Credit Suisse Group v Zürichu

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu ekonomie, viceguvernér České národní banky a významný český ekonom

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Vyučující a garant studijního oboru Management se zaměřením na psychologii, člen orgánů a spolumajitel mnoha úspěšných společností

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.

1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Ing. Alfred Brunclík

WEINBERG s.r.o.

Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Předseda představenstva Nemocnice Strakonice a.s.

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Akademie managementu a eko, s.r.o. Zlín

assoc. Prof., PhDr.Mariola Krawczyková, PhD

Děkanka WSM Karviná

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Vedoucí katedry měnové teorie a praxe VŠE, předseda výkonné rady časopisu Politická ekonomie

Ing. Vladimír Měkota

Ředitel rozvoje systému řízení a strategie ICT Vítkovice, a.s.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Prorektor pro výuku, Vysoká škola Škoda Auto Mladá Boleslav