U nás učí profesionálové

doc. Mgr. Mária Ždímalová, Ph.D.

Lektorka Centra ekonomie

Na bakalářském studiu vyučuje Matematické metody a statistiku pro 1. ročník  a Statistiku pro 1. ročník navazujícího magisterského studia. Svým studentům se snaží ukázat, že i matematika je fajn a snaží se je motivovat. Výuku kombinuje s aplikacemi v ekonomii, marketingu a aplikovaném managementu. Mária Ždímalová působí rovněž na Slovenské Technické Univerzitě. 

Ve spolupráci se zahraničím založila facebookovou stránku ArchMath, která je zaměřená na aplikaci matematiky v architektuře, designu a zahradní architektuře. Představuje tak most mezi uměním a matematikou. Mezi její followery patří kolem 40 různých zemí. 

Je editorkou zahraničního vědeckého časopisu “Indonesian Journal of Combinatoris” v Indonésii, , a také populárně vědeckého časopisu “WISAARKHU: v Jihoafrické republice. Byla a je spoluřešitelkou několika národních a nadnárodních vědeckých grantů.