Rektorského žezla na Vysoké škole NEWTON se ujímá Anna Plechatá Krausová

Novou rektorkou Vysoké školy NEWTON se od listopadu 2023 stává Anna Plechatá Krausová, která po 12 letech přebírá funkci od Jana Mojžíše. Doktor Mojžíš zůstává emeritním rektorem a členem správní rady NEWTON University Group.

 

Anna Plechatá Krausová, DPhil

MUDr. Jan Mojžíš, MBA, začínal a krátce působil jako lékař a specialista na infekční choroby. Více jak 20 let se věnoval řízení firem a poradenské činnosti se specializací na lidské zdroje, firemní kulturu a interní komunikaci. Za jeho působení se počet studentů na Vysoké škole NEWTON výrazně zvýšil navzdory demografickým trendům v minulé dekádě.

“Jsem velmi rád, že Anna navazuje na úspěšnou expanzi a směřuje školu k větší internacionalizaci. Její dlouholeté zahraniční kontakty a spolupráce jsou velkým benefitem pro univerzitní prostředí a já jí přeji, ať se její vize a cíle naplní”, uvádí Jan Mojžíš.

 

Anna Plechatá Krausová, DPhil a Mudr. Jan Mojžíš, MBA

Doktorka Anna Plechatá Krausová je politoložka a socioložka působící na NEWTONu od roku 2020. Od roku 2012 také působí jako lektorka, akademička a výzkumnice na Oxfordské univerzitě. Zabývá se sociologickým a politiologickým výzkumem fenoménů od protestů a řízení politických a ekonomických rizik, až po migraci a multikulturalismus v Evropě i Latinské Americe. Aktivně se věnuje mentoringu studentů v oblasti akademické, ale také profesní či osobní. V současné době zkoumá teorie autenticity a leadershipu a jejich aplikaci na jevy od protestu až po marketing.

“Jako nová rektorka Vysoké školy NEWTON mám tu čest navázat na pevné základy položené doktorem Mojžíšem, který se zasloužil o to, že NEWTON je dnes na českém trhu tak úspěšnou, moderní a inovativní vzdělávací institucí,” potvrzuje rektorka.

“Mojí vizí do budoucna je i nadále posilovat pozici Vysoké školy NEWTON ve světě a ukázat, že stojíme v čele světových trendů v oblasti moderního vzdělávání. Mezi nejdůležitější výzvy, které před námi stojí, patří začleňování jak umělé inteligence tak důraz na osobnostní rozvoj a resilienci do naší výuky a výzkumu. Mým posláním je přinést na NEWTON to nejlepší z mých zahraničních akademických zkušeností a otevřít našim studentům dveře do světa. Tato nová kapitola bude definována rozšířením našeho globálního dosahu a výuky v anglickém jazyce a podporou rozmanité a inkluzivní mezinárodní komunity. Chceme v našich studentech podporovat podnikatelského ducha a praktické dovednosti, které se staly synonymem pro vzdělání na NEWTONu,” doplňuje Anna Plechatá Krausová.

Nová rektorka se zasloužila mimo jiné o členství Vysoké školy NEWTON v Business Graduates Association (BGA), britské mezinárodní organizaci, která zajišťuje členství, akreditace a kvalitu pro elitní světové byznysové školy. Ta otevřela škole cestu k plné akreditaci, stejně jako členství v prestižní americké asociaci AACSB. V souladu s jejich i našimi hodnotami, garantuje NEWTON špičkové vzdělání nejen v akreditovaném bakalářském a navazujícím inženýrském programu, ale i v MBA programech, kde se pyšníme akreditací CAMBAS. “Chceme tak potvrdit vysoký standard vzdělávání jak potenciálním studentům, tak i zaměstnavatelům,” dodává Plechatá Krausová.

V Praze 22.11. 2023