Ukrajinští žáci se v rámci „Dne s Uplift UNICEF“ budou učit podnikat na Vysoké škole Newton

Podle šetření MŠMT, jehož se během dubna zúčastnilo 4 223 škol v České republice, čítají české základní školy k 31. 3. 2023 39 680 ukrajinských azylantů, kteří tvoří 3, 9 % z celkového počtu žáků. Na středních školách je v současnosti 3 368 žáků. V Česku existuje řada projektů, které se věnují vzdělávání ukrajinských dětí s důrazem na jejich začleňování a adaptaci na nové prostředí.

Mezi takové projekty patří i nadstandardní vzdělávací program organizací UNICEF a Junior Achievement Czech, který si klade za cíl vybavit ohroženou skupinu mládeže 13 – 17 let důležitými informacemi pro život. Akce na podporu finanční gramotnosti a podnikavosti „Den s Uplift UNICEF“ se uskuteční v úterý 30. května 2023 ve školicích prostorách Vysoké školy Newton, která si zakládá na praktické výuce. S projektem Uplift UNICEF ji pojí akcent na vlastní kreativitu a invenci, zapojení profesionálů z praxe a podpora podnikatelských nápadů. 

Projekt Uplift je současně realizován v 11 státech EU, které přijaly ukrajinských uprchlíků nejvíce. A právě snazší integrace ukrajinských dětí do českých škol, vyzkoušení si multi-kulturní spolupráce, nebo posílení jejich finanční odolnosti jsou důležitými cíli tohoto projektu.

Během akce děti seznámí profesionální lektoři je seznámí s úvodem do tématu „podnikavost“ a „Lean Canvas“ a vyzkoušejí si v praxi, jaké je to podnikat. Uplift tak mladé lidi připravuje na to, aby si věděli rady v případě, že budou mít nějaký zajímavý a neotřelý podnikatelský nápad, a aby byli schopni vytvořit si jednoduchý podnikatelský plán. Ostatně v roce 2022 podle ministerstva průmyslu a obchodu ve věkové skupině 18 – 20 let kolem 11 000 lidí z České republiky. 

Praha, 25. května 2023