Podnikání v cestovním ruchu

Získáte znalosti v oblastech managementu, práva a podnikání specifické pro cestovní ruch
Podat přihlášku

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled předmětů, se kterými se během studia setkáte

1. semestr

 • Mikroekonomie II
 • Současné teorie managementu
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Manažerská psychologie
 • Právo v podnikání

2. semestr

 • Makroekonomie II
 • Manažerské rozhodování
 • Kognitivní management pro moderní leadership
 • Metodologie odborných prací
 • Studijní praxe
 • Identifikace business nápadu
 • Inovace a podnikání v cestovním ruchu

3. semestr

 • Pokročilé strategie v podnikání
 • Metody osobnostního rozvoje
 • Best Practices in Management
 • Diplomový seminář
 • Analýza trhu a poptávky
 • Sociální a kulturní vlivy v cestovním ruchu

4. semestr

 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Ethical Management and CSR
 • Mezinárodní cestovní ruch a globalizace
 • Komunikační a prezentační dovednosti