Marketing

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat

Předměty

1. semestr

 • Současné přístupy v managementu
 • Makroekonomie
 • Etika v managementu
 • Statistika
 • Sociální aspekty managementu
 • Psychologie v managementu
 • Marketing management
 • Best Practices in Management

2. semestr

 • Metody manažerského rozhodování
 • Strategický management
 • Procesní řízení
 • Manažerské účetnictví
 • Soudobé podnikatelské trendy
 • Public relations
 • Mediální prostor v digitálním prostředí
 • Studijní praxe

3. semestr

 • Řízení změn v podniku
 • Diplomový seminář
 • Informační systémy v managementu
 • Občanské a obchodní právo
 • Content marketing
 • Mezinárodní marketing
 • Studijní praxe

4. semestr

 • Vyjednávání v podnikání
 • Metody sociálního výzkumu
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Státní závěrečná zkouška
 • Diplomová práce

Profesní předměty

 • Public relations
 • Mediální prostor v digitálním prostředí
 • Content marketing
 • Mezinárodní právo

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023