Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Zdravotnická zařízení, jakož i zařízení sociálních služeb mají podobu poměrně specifických organizací, ať již se jedná o veřejné instituce či podnikatelské subjekty. Nezbytnou podmínkou jejich úspěšného řízení je schopnost kombinovat oborové znalosti se znalostmi ekonomickými a současně i znalostmi a dovednostmi manažerskými.

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Náplň zaměření

Profesní zaměření Management zdravotních a sociálních služeb nabízí studentům komplexní manažersko-ekonomické vzdělání orientované již přímo do sektoru zdravotnictví a sociálních služeb. Studium vytváří předpoklady pro výkon manažerských funkcí v uvedených oblastech, jakož případně i pro zahájení vlastního podnikání. Zvláštní důraz je v rámci studia kladen mj. na rozvoj manažerských dovedností, rozvoj a kultivaci manažerského uvažování, jakož i na posilování komunikačních a negociačních dovedností.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické znalosti odpovídající bakalářskému stupni studia
 • znalost globálních trendů v řízení podniků i ostatních subjektů
 • porozumění principům systémového, projektového a strategického myšlení
 • znalosti z provozu a ekonomiky zdravotnických zařízení i zařízení sociálních služeb
 • marketingové znalosti a dovednosti
 • porozumění principům a postupům uplatňovaným v rámci řízení kvality služeb
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování 

Absolvováním tohoto profesního zaměření získávají absolventi kvalifikaci pro výkon manažerských činností se specifickým zaměřením na sektory zdravotnictví a sociálních služeb. Jejich možné uplatnění je však mnohem širší, a to zejména v oblastech:

 • firemní ekonomika a finance
 • projektový management
 • strategický management
 • řízení lidských zdrojů a dalších

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření

 • Ředitel / vedoucí pracovník zdravotnického zařízení
 • Ředitel / vedoucí pracovník zařízení sociálních služeb
 • Výkonný ředitel / manažer zdravotnického zařízení
 • Výkonný ředitel / manažer zařízení sociální služeb
 • Projektový manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Provozní manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Marketingový manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Personální manažer ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Podnikatel / vlastník podniku ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Doplňující vzdělání pro primáře/​​přednosty
 • Doplňující postgraduální vzdělání pro hlavní a vrchní sestry, ev. laborantky/​​laboranty

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Při studiu na NEWTONu absolvujete pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)