Management v podnikání

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných

Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat

 • 1. semestr

  Současné přístupy v managementu

  Makroekonomie

  Etika v managementu

  Statistika

  Sociální aspekty managementu

  Psychologie v managementu

  Marketing management

  Předmět v cizím jazyce

 • 2. semestr

  Metody manažerského rozhodování

  Strategický management

  Procesní řízení

  Manažerské účetnictví

  Soudobé podnikatelské trendy

  Mezinárodní organizace a sociální trendy

  Základy investičních strategií

  Studijní praxe

 • 3. semestr

  Řízení změn v podniku

  Diplomový seminář

  Informační systémy v managementu

  Občanské a obchodní právo

  Kreativita a inovace v praxi manažera

  Podnikatelská laboratoř

  Studijní praxe

 • 4. semestr

  Vyjednávání v podnikání

  Metody sociálního výzkumu

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Diplomová práce

Dobrodružství s cílem NEWTON University