Management lidských zdrojů

Baví vás práce s lidmi, psychologie, komunikace a chcete současně rozvíjet i své manažerské schopnosti? Pak je toto zaměření, které unikátním způsobem propojuje ekonomicko-manažerské znalostmi se znalostmi psychologie a věd o člověku, právě pro vás!

Skutečně dobrých „ejčáristů“ je dnes jako máku. Jde přitom o obor, který se neustále dynamicky vyvíjí a skýtá tak řadu zajímavých příležitostí i možností budoucího pracovního uplatnění. Při vzdělávání manažerů lidských zdrojů je na NEWTONu kladen důraz nejen na odborné znalosti z personalistiky a HR-managementu, ale rovněž na znalosti a dovednosti z oblasti psychologie a práce s lidmi.

Kde a v jaké formě vzdělání nabízíme zaměření Management lidských zdrojů

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Inspirace zahraničními zkušenostmi

Při tvorbě studijního plánu jsme se inspirovali zahraničními studijními programy, které jsou poskytovány mj. na Institute of Work Psychology, University of Sheffield nebo Michigan Ross School of Business. Studijní programy těchto škol se zabývají interdisciplinárním přístupem k managementu, personální a sociální prací ve veřejných institucích, poradenstvím, reklamou, stresovým a krizovým managementem a dalšími oblastmi aplikací psychologických metod do managementu, ekonomické praxe a pracovního poradenství.

Náplň zaměření

Profesní zaměření Management lidských zdrojů klade velký důraz na propojení ekonomicko-manažerských znalostí a psychologie. Studium je realizované v menších skupinách, formou interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • manažersko-ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost aplikace praktických manažerských technik do praxe
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů
 • znalost psychologických aspektů manažerské profese
 • schopnost organizovat výběrové a rozvojové programy (AC/DC)
 • rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení týmu
 • schopnost efektivní práce s lidmi, motivace týmu a řízení pracovního výkonu
 • schopnost samostatného a kreativního myšlení
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení
 • schopnost trvalého rozvoje profesionálních znalostí
 • schopnost zvládání limitních stresových situací a kompenzace pomocí psychohygienických technik

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management lidských zdrojů

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto profesního zaměření mohou ucházet o pozice specialistů, jakož i liniového a středního managementu v oblasti:

 • řízení lidských zdrojů;
 • manažerského poradenství a vzdělávání;
 • personalistiky a HR;
 • organizace aktivit personálního výběru a rozvoje zaměstnanců;
 • poradenské a lektorské činnosti v oblasti lidských zdrojů.
 • Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • HR manažer
 • HR specialista
 • Personalista
 • Headhunter
 • Recruitment Specialist
 • Lektor firemního vzdělávání

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Při studiu na NEWTONu absolvujete pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)