Digitální marketing

Ovládněte svět digitálního marketingu

Vaše cesta studiem

První ročník

Budeme rozvíjet dovednosti potřebné pro váš odborný růst a získáte potřebné vědomostní základy nutné pro pochopení celého zaměření. Seznámíte se mimo jiné s předměty Psychologie pro manažery, Marketing a Podniková ekonomika, nebude chybět ani anglický jazyk. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných procesu tvorby webových stránek či marketingové komunikaci.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu

 • V návaznosti na vaše zkušenosti začnete s vyučujícími i spolužáky konzultovat problematiku zaměření

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NU dostalo vrchovatě.


Nela Mačáková

Obrovský přínos NU vidím v tom, že jsem již v průběhu studia mohl s našimi vyučujícími (špičkovými experty) konzultovat různé otázky mého podnikání a to i mimo klasickou výuku, v psychologii pracoval na svém osobnostním rozvoji, či v praktických manažerských technikách trénoval moderaci, vyjednávání, či efektivní vedení lidí.


Jakub Nytra

Druhý ročník

V druhém roce se již budete plně věnovat studiu na management a zaměření orientovaných předmětů jako je Management lidských zdrojů nebo Strategický management. Seznámíte se tvorbou mediálních kampaní, sociálními médii a analýzou marketingových a mediálních výzkumů. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy a zdokonalíte se v angličtině.

V průběhu roku

 • Vyberete si oborové předměty, na které se chcete primárně orientovat

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Poslední ročník studia je věnovaný výhradně specializovaným předmětům. V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení podnikatelských a manažerských dovedností. Projdete předměty Efektivita on-line reklamy, Content marketing a Trendy digitálního marketingu. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky.

A máte titul Bc. z NEWTONu!