Management cestovního ruchu

Chcete vést vlastní restauraci, hotel nebo penzion? Láká vás práce na vysokých pozicích v mezinárodních řetězcích podnikajících v oblasti cestovního ruchu? Myslíte, že má smysl, aby lidé z naší země odjížděli s pocitem, že o ně bylo dobře postaráno? Pak je toto zaměření určeno přesně pro vás. Připravíme vás pro práci ve světě, kde se dobří manažeři a šikovní podnikatelé nikdy neztratí.

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Management cestovního ruchu

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Náplň zaměření

Náplní zaměření Management cestovního ruchu je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v oblasti cestovního ruchu. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z oboru cestovního ruchu
 • znalosti z řízení podniku v oblasti cestovního ruchu
 • znalosti z marketingu v cestovním ruchu
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management cestovního ruchu

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto profesního zaměření mohou ucházet o pozice nižšího i středního managementu v oblasti cestovního ruchu, při realizaci projektů rozvoje a realizace cestovního ruchu a v marketingu cestovního ruchu, rozvíjet vlastní podnikání či pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Top manažer v hotelnictví a lázeňství
 • Provozní manažer gastronomického zařízení
 • Cestovní poradce pro top klientelu
 • Obchodní manažer v cestovních ruchu
 • Manažer destinací
 • Podnikatel v cestovních ruchu
 • Projektový specialista v cestovním ruchu

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTONu budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)