Management cestovního ruchu

Chcete vést vlastní restauraci, hotel nebo penzion? Láká vás práce na vysokých pozicích v mezinárodních řetězcích podnikajících v oblasti cestovního ruchu? Myslíte, že má smysl, aby lidé z naší země odjížděli s pocitem, že o ně bylo dobře postaráno? Pak je toto zaměření určeno přesně pro vás. Připravíme vás pro práci ve světě, kde se dobří manažeři a šikovní podnikatelé nikdy neztratí.

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Management cestovního ruchu

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze, Brně a Bratislavě.

Náplň zaměření

Náplní zaměření Management cestovního ruchu je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v oblasti cestovního ruchu. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti z oboru cestovního ruchu
 • znalosti z řízení podniku v oblasti cestovního ruchu
 • znalosti z marketingu v cestovním ruchu
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management cestovního ruchu

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto profesního zaměření mohou ucházet o pozice nižšího i středního managementu v oblasti cestovního ruchu, při realizaci projektů rozvoje a realizace cestovního ruchu a v marketingu cestovního ruchu, rozvíjet vlastní podnikání či pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Top manažer v hotelnictví a lázeňství
 • Provozní manažer gastronomického zařízení
 • Cestovní poradce pro top klientelu
 • Obchodní manažer v cestovních ruchu
 • Manažer destinací
 • Podnikatel v cestovních ruchu
 • Projektový specialista v cestovním ruchu

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON University budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Studijní režimy

NEWTON Business — rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci.

Školné 69 000 Kč (2 750 €) za 1 akademický rok (2 semestry)

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce.

Školné 117 000 Kč (3 960 €) za 1 akademický rok (2 semestry)