Konference “Hodnocení v počátečním vzdělávání a jiných oblastech života společnosti”

Konference byla pořádána 26. září 2020 na Vysoké škole NEWTON, Rašínova 103/2 v Brně s finanční podporou TA ČR v rámci řešení projektu TL01000385 „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“.
 

Logo NCLogo TACRLogo CSI


Vědecký a organizační výbor konference

  • Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA – Vysoká škola NEWTON, předseda vědeckého a organizačního výboru konference
  • PhDr. Eva Jurášková, Ph.D., MBA (Česká školní inspekce)
  • Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni)
  • Ing. Milan Lindner, Ph.D. – Vysoká škola NEWTON
  • Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA – Vysoká škola NEWTON
  • Ing. Jana Novosáková, PhD. MBA – Vysoká škola NEWTON
  • Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně; Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
  • Doc. RNDr. Adolf Skřehot, Ph.D. (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví)
  • Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA – Vysoká škola NEWTON

PROGRAM KONFERENCE

9.00 – 10.00  Registrace účastníků

Sekce: Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání

10.00 – 10.30 Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA (Vysoká škola NEWTON)
Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání

10.30 – 11.00 Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. (Vysoká škola NEWTON)
Ověřovací testování v počátečním vzdělávání – teoreticko-metodická východiska

11.00 – 11.30 Ing. Jana Novosáková, PhD. MBA (Vysoká škola NEWTON)
Ověřování výsledků žáků národním testováním – zahraniční zkušenosti

11.30 – 12.00 Ing. Milan Lindner, Ph.D. (Vysoká škola NEWTON)
Aplikace metodiky vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání

12.00 – 13.00    Přestávka na oběd

Sekce: Hodnocení v praxi České školní inspekce
Moderátor: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

13.00 – 13.20 PhDr. Eva Jurášková, Ph.D., MBA (Česká školní inspekce)
Mezinárodní testování v činnosti České školní inspekce

13.20 – 13.40 PaedDr. Jiří Ševčík (Česká školní inspekce)
Model kvalitní školy a význam testování v něm

13.40 – 14.00 Ing. Marcela Matušincová (Česká školní inspekce)
Kontrola a hodnocení v praxi České školní inspekce

Sekce: Hodnocení žáků školy a třídy
Moderátor: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

14.00 – 14.20 Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně; Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín)
Využití hodnocení v praxi řízení školy s pozorností věnovanou externímu testování

14.20 – 14.40 Doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Hodnocení finanční gramotnosti studentů vysokých škol

14.40 – 15.00 Ing. Hana Šedová, Ph.D. (Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni)
Zkušenosti s hodnocením žáků střední školy – tvorba a hodnocení testů

15.00 – 15.30    Občerstvení

Sekce: Vybrané metodické aspekty hodnocení
Moderátor: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

15.30 – 15.50 Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni)
Dotazník jako nástroj marketingového výzkumu a metody jeho vyhodnocení

15.50 – 16.10
Doc. RNDr. Adolf Skřehot, Ph.D. (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví)
Hodnocení kompetencí žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

16.10 – 16.30 Ing. Hana Štverková Ph.D. (Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě)
Bloomova taxonomie ve výuce

Sekce: Význam hodnocení v různých oblastech života společnosti
Moderátor: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

16.30 – 16.50 Ing. Michal Pohludka, Ph.D. MBA LL.M. (GeneSpector, ZKV Career)
Specifika hodnocení ve zdravotnictví

16.50 – 17.10 Doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D. (Vysoká škola logistiky v Přerově)
Význam hodnocení ve strategickém plánování. Jakou roli může hrát testování?

17.10 – 17.30 Ing. Pavel Herot, Ph.D. (Media Tenor)
Využití ICT technologií pro hodnocení – zkušenosti společnosti Media Tenor a.s.