Globální podnikání a management

Kde ostatní končí, my začínáme
Podat přihlášku

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním semestru absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Marketing, Podniková ekonomika, zopakujete si pojmy z matematiky, statistiky, seznámíte se s mikroekonomií a posléze i makroekonomií. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou managementu, pokročilým kurzem podnikové ekonomiky a také prvním oborovým předmětem zaměřeným na mezinárodní obchod.

V průběhu roku

  • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

  • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu

  • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek
Designér, hacker, kreativec, Forbes 30 pod 30

Druhý ročník

Budete se věnovat převážně studiu předmětů zaměřených na management. Seznámíte se také s politickými a kulturními aspekty podnikání v globalizovaném světě, absolvujete předměty finanční řízení podniku či kreativní marketingové komunikace a vyberete si i dva volitelné studijní předměty dle vašich preferencí.

V průběhu roku

  • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace a zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

  • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

  • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných manažerských dovedností, jako jsou např. Praktické manažerské techniky nebo Komunikační a prezentační dovednosti. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

  • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

  • Zvolíte si téma své bakalářské práce

  • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTONu!