© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Digitální marketing

Ovládněte svět digitálního marketingu

Vaše cesta studiem

První ročník

Už od začátku poznáte, jaké je to studovat pod vedením Jana Řezáče. Jako součást 24členné skupiny vás čekají nadstandardní benefity a služby, jako je zajištění praxe ve spolupráci s garantem profesního zaměření nebo vlastní učebny pouze pro studenty NEWTON Premium. Budeme rozvíjet dovednosti potřebné pro váš odborný růst a získáte potřebné vědomostní základy nutné pro pochopení celého zaměření. Seznámíte se mimo jiné s předměty Psychologie pro manažery, Marketing a Podniková ekonomika, nebude chybět ani anglický jazyk. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných procesu tvorby webových stránek či marketingové komunikaci.

V průběhu roku
 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • V návaznosti na vaše zkušenosti začnete s vyučujícími i spolužáky konzultovat problematiku oboru

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

 • Vít Haratek

  Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

  Vít Haratek

 • Mačáková

  Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NU dostalo vrchovatě.

  Nela Mačáková

 • Jakub Nytra

  Obrovský přínos NC vidím v tom, že jsem již v průběhu studia mohl s našimi vyučujícími (špičkovými experty) konzultovat různé otázky mého podnikání a to i mimo klasickou výuku, v psychologii pracoval na svém osobnostním rozvoji, či v praktických manažerských technikách trénoval moderaci, vyjednávání, či efektivní vedení lidí.

  Jakub Nytra

Druhý ročník

V druhém roce se již budete plně věnovat studiu na management a zaměření orientovaných předmětů jako je Management lidských zdrojů nebo Strategický management. Seznámíte se tvorbou mediálních kampaní, sociálními médii a analýzou marketingových a mediálních výzkumů. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy a zdokonalíte se v angličtině.

V průběhu roku
 • Vyberete si oborové předměty, na které se chcete primárně orientovat

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.

Karel Novotný

Profesní garant zaměření Marketing a Brand Management, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Poslední ročník studia je věnovaný výhradně specializovaným předmětům. V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení podnikatelských a manažerských dovedností. Projdete předměty Efektivita on-line reklamy, Content marketing a Trendy digitálního marketingu. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku
 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky.

A máte titul Bc. z NEWTON University!

Dobrodružství s cílem NEWTON University